Skärmhjälpen.se – ett initiativ för att hjälpa vuxna och barn till mer välbefinnande i en digitaliserad vardag

Digitaliseringen av samhället är en rörelse som pågått i flera decennier nu. Den har gett positiva och negativa konsekvenser för organisationer, företag, familjer och individer över hela världen. Ena stunden är det skivbolagen som genomgår ett dramatiskt stålbad för att sedan återuppstå som streaming, några år senare är det klädbranschens tur att transformeras. Och så vidare. För familjer och barn är introduktionen av smartphonen 2007 en sådan milstolpe: Plötsligt gavs i princip obegränsad tillgång till sociala medier, datorspel och personligt utvald strömmande film dygnet runt överallt. Åren efter lanseringen fick fler och fler föräldrar och barn varsin sådan telefon, de minsta fick en tablet (iPad) och detta i kombination med att de stora sociala media-plattformarna expanderade har gett oss ett helt nytt landskap för familjers vardag.

Att detta skifte kräver nya förhållningssätt och ny kunskap hos vuxna och barn är inte oväntat. Det vore snarare konstigt om det inte var så. Och eftersom vi vet att alla dessa skärmar som kommer in i våra liv skapar konflikter i många familjer och i vissa fall även försämrad psykisk hälsa så har vi satsat på föräldrautbildningen skärmhjälpen.se – sajten du är på nu.

Vad kan skärmhjälpen.se ge?

Skärmhjälpen.se kan ge både vuxna och barn nya teoretiska kunskaper om digitalisering och psykologi, förslag på nya förhållningssätt till tekniken och varandra och praktiska tips att testa i sin vardag. Men naturligtvis finns begränsningar i vad en digital utbildning kan göra, och om du känner att du eller någon i din närhet har allvarliga problem med psykisk hälsa eller konflikter inom familjen så är det viktigt att söka professionell hjälp och stöd.

Varför gör Länsförsäkringar detta?

Länsförsäkringar är ett medlemsägt företag med en lång tradition att arbeta förebyggande inom mängder av områden, inte minst hälsa. Skärmhjälpen är ett initiativ i linje med denna filosofi, och genom att göra den kostnadsfri och öppen för alla hoppas vi både kunna bidra till både våra försäkringstagares och den breda allmänhetens hälsa. Läs mer om vårat arbete inom hälsa och sjukvårdsförsäkring här.

Vem har gjort utbildningen?

Innehållet i skärmhjälpen.se är forskningsbaserat och vetenskapligt förankrat. Vi har försökt att göra den forskning som finns tillgänglig för den breda allmänheten med hjälp av tumregler och checklistor. Därför är skärmhjälpen.se gjord av ett team som består av såväl akademiker, sakkunniga och konceptutvecklare inom kommunikationsbranschen.

Testet och utbildningen på Skärmhjälpen är framtagna av:

Gustav Martner: Entreprenör inom marknadsföring och big data, arbetar med och föreläser om barns mediemiljöer. Medförfattare till “Marknadsmässig kurragömmalek” från Statens Medieråd och expert i regeringens utredning “Ett reklamlandskap i förändring”.

Annika Björnsdotter: Leg. Psykolog, leg. psykoterapeut och fil. dr. med inriktning på KBT. Annika har forskat på familjestöd till barn med problembeteenden. Arbetar idag som universitetslektor vid Psykologiska institutionen i Göteborg, men också med behandling av såväl ungdomar som vuxna.

Pontus Wärnestål: Interaktionsdesigner, docent i informatik och universitetslektor på Högskolan i Halmstad.
Länsförsäkringar
Stendahls

Ge oss gärna feedback. Och sprid skärmhjälpen.se!

Vi vill att skärmhjälpen.se ska hjälpa så många som möjligt på bästa sätt. Om du har förslag till förbättringar eller hittat fel i utbildningen – kontakta oss så åtgärdar vi och förbättrar utifrån din feedback! Klicka på fliken ”feedback” till höger.

 

Feedback