Du har inte gjort quizet ännu.

Missa inte att göra hela quizet så du kan se ditt resultat.

Gör quizet

{{ user.name }} | {{ user.age }} år

Resultat
{{ getSelectedUserScore().score }}

Resultatet från testet visar att du har {{ getSelectedUserScore().score }} varningssignaler.
Detta är inga absoluta siffror utan är en sammanfattning av dina svar. Hur man upplever sin skärmtid är naturligtvis individuellt, men om du skulle vilja förändra dina skärmvanor får du tips på särskilt utvalda lektioner här som passar din profil.

{{ getWorstCategoryText() }}

Swajpa till höger så tar vi en lite mer detaljerad titt på ditt resultat.

Vet du någon annan som borde ta detta test?

Bjud in din familj

Inbjudan skickad!

Du har nu bjudit in {{ user_name }}. Nu kan du bjuda in fler familjemedlemmar eller stänga fönstret för att fortsätta med Skärmhjälpen.

Skicka en till inbjudan

Har du fler familjemedlemmar som behöver fundera över sin skärmtid? Bjud in dem till testet så får ni ett samlat resultat med anpassade övningar för hela familjen.

{{ member.name }} | {{ member.age }} år

Skärmtidens roll i {{ getUserGenetive(member) }} liv
Relationer
Prestation
Välmående
Självkontroll
{{ getCategoryText('relations') }} {{ getCategoryText('performance') }} {{ getCategoryText('wellbeing') }} {{ getCategoryText('self_control') }}

Skärmtid kan påverka dina relationer, prestationer, välmående och självkontroll. Både på bra och dåliga sätt samt mer eller mindre. I diagrammet ovan får du en ungefärlig bild av hur ditt liv påverkas av din skärmtid. Röd är negativ påverkan, blå är positiv. I våra utbildningsmoduler nedan får du personifierad hjälp (baserat på dina svar) att ändra på ditt beteende. Klicka gärna på frågetecknet bredvid respektive stapel för mer information om de olika områdena.

{{ category }}
{{ pieChartData().info[index] }}
{{ roundNumber(pieChartData().datasets[0].data[index], 'timmar', true) }}

Varning:

Du hamnar på negativt antal timmar på “Återstående tid”. Det måste betyda att du tummar rejält på sömn eller skola/jobb? Eller så kanske du ska justera svaren i testet lite.

Tidshjulet ovan är baserat på svar från testet, samt standard-rekommendationer för sömn och tid man normalt lägger på skola/arbete. Den viktigaste tårtbiten i diagrammet är “återstående tid”. Är den tillräckligt stor? Klicka på frågetecknena för mer kunskap om ditt dygn.


{{ timeSummaryExplained() }}

{{ category }}

Dina utvalda lektioner

Lektionerna är i den ordning som är mest relevant för dig utifrån testet.

Feedback